Marktwerking in de zorg? Kan dat wel?

Door Alice Hilbers

Er zijn bosjes mensen die zich afvragen of marktwerking in de zorg KAN? Want… zorg is een product dat elk mens van tijd tot tijd nodig heeft en als je dan aan commerciële beginselen denkt, lijkt dat in strijd met het karakter van zorg zelf. Ooit waren er dames als Florence Nightingale (uit de gegoede kringen afkomstig) die ‘goed deed’. Ze werd een begrip en stond in een venijnige oorlog de soldaten op het slagveld bij.

Zorg werd dus meer dan de eerste ingreep. Amputatie van een arm of been (ze werkte op een slagveld!)  werd gevolgd door verpleging: langduriger zorg waardoor de gewonde weer op eigen krachten kon komen. Tijdelijk was de patiënt afhankelijk van de krachten van anderen maar het doel was uiteraard dat hij zelf weer zijn leven kon oppakken.  Kortom, alles echt nodig en dus grotendeels uit medemenselijkheid.

En de zorg nu? Dat is niet meer een veldhospitaal met goede feeën maar een bijna overgeorganiseerde bedrijfstak waar je de zorg aan patiënt (lees: client) in stappen kunt verdelen. Van een eerste signaal over de behoefte aan zorg naar een complete behandeling. All-inclusive. En daarbij hebben we de typen zorg onderverdeeld naar doelgroepen (senioren, jeugd, e.a.) en naar type zorg (ambulant, begeleiding, behandeling, compleze zorg) enz. En nog zijn we er niet: er zijn woonzorgcentra, verpleeghuizen, perifere ziekenhuizen, academische ziekenhuizen enzovoorts.

Weet u dat dit complexiteit qua zorg en de vele varianten een uiterst gunstig klimaat voor marktwerking scheppen? Altijd als iets ingewikkeld wordt, kun je met de prijs spelen. Want in die ingewikkeldheid kun je aan een product toevoegen, waardoor je bijna zou vergeten dat het in de basis zo’n simpel product is.  En daarom is MARKTWERKING een belangrijke factor. Niet alleen om rekening mee te houden maar ook om gebruik van te maken!