Team communicatie: hekkensluiter of koploper?

Zó komen jullie beter in positie

‘Ben je al wat gewend?’ vraag ik aan een vriendin die ook in het communicatievak zit én net van baan is veranderd. We spreken elkaar tijdens een etentje op vrijdagavond en hebben net getoast op het weekend. ‘Nou, zegt ze, eerlijk gezegd nog niet helemaal. Het is absoluut een mooie organisatie maar iedereen in het team Communicatie is vooral erg hard aan het rennen. Ik vraag me af of we met de goede dingen bezig zijn. En we zijn volgens mij helemaal niet goed aangehaakt bij het MT. Maar goed, ik zit er nog maar net.. misschien heb ik het mis.’

We lachen want we weten allebei dat dit waarschijnlijk niet het geval is. 1 omdat mijn vriendin vrij goed een situatie kan inschatten. 2 júist omdat ze er nog maar net zit en dus fris kijkt.. en 3 omdat dit een bekend verschijnsel is binnen ‘communicatie’. En ook een frustratie van veel communicatieadviseurs en -teams. Maar wij hebben geen zin in díe frustratie en bestellen nog een wijntje.

Herkenbaar, dat achter de feiten aanlopen?

Dat je net niet op het juiste niveau aanhaakt en vooral brandjes aan het blussen bent. Je voelt je de hekkensluiter van de organisatie: overal net te laat bij. Terwijl je zoveel kansen ziet die je ook wilt oppakken: de relatie van jullie als zorgaanbieder met de gemeente verstevigen. Als welzijnsorganisatie nieuws máken en regelmatig in de media zijn. Jullie profilering sterker maken…

Maar. Je. Komt. Er. Niet. Aan. Toe.

Frustrerend.

Doe er iets aan.

Stuur jij het team aan? Dit kan je maandagochtend meteen doen. Zonder wijn, mét koffie.

> Roep de boel bij elkaar en vraag wie er ‘in’ is voor een experiment. Geef de gegadigden (max 3) de opdracht om de komende 2 weken foto’s te maken van het communicatieteam aan het werk. In overleg. Alweer in overleg (koffiekringen op tafel). Achter de computer (met een boterham erbij want geen tijd om te lunchen). Om half 6 nog een collega te woord staan die binnen liep met een spoedje. De 26 reacties op jullie groepsapp over die ene persvraag… Whatever. Leg het vast.

> Maak zelf met eventueel nog 1 collega een ‘wegenkaart’ van de route die Communicatie moet afleggen van en naar de directie. Is dat een ‘zandpad’ (dus met veel hobbels!), zijn er allerlei slingerpaadjes of is er een prettig snelle route?

> Buurt regelmatig bij het MT en luister naar hun vraagstukken. Dat geeft jou de juiste inzichten en prio’s voor je werk. Stem die ook met jouw manager af.

> Organiseer je eigen werk en dat van je team zó dat je niet hoeft te rennen om je deadlines te halen. Stel bijvoorbeeld elke dag om 10 uur vast wat de ‘must-do’s van vandaag zijn, de onverwachte acties die moeten. Baken ze af en vraag 1 (niet meer) collega deze op te pakken. Of stel themadagen in, bijvoorbeeld: elke vrijdag strategiedag. Op die dag werk je in tweetallen aan de ‘grotere’ vraagstukken.

Hoe krijg je dit alles voor elkaar?

De Profielmakers zijn ervaren communicatiecollega’s en helemaal thuis in zorg en welzijn. Schakelaars tussen strategisch en praktisch niveau. Niet met zichzelf bezig maar 100% gefocust op het resultaat voor jullie organisatie. Wil je weten wat zij voor je kunnen doen?
Bel voor een ‘fotosessie’ van jouw ondergesneeuwd team. Je krijgt letterlijk in beeld waar de kansen liggen. Of informeer naar onze andere diensten. Zorg dat jouw team de stap voorwaarts maakt, door nu zelf de eerste stap te zetten!

Door: Karine van den Noort